New Wave Group AB CSR_2017_december - Page 16

Leverantörer som tillverkar åt den amerikanska marknaden måste även genomgå en särskild granskning för säker transport och anti-terrorism som kallas C-TPAT. Vår CSR-personal genomför varje år C-TPAT- kontroller hos alla fabriker som tillverkar produkter till USA. Dessutom genomför amerikanska CBP (Customs and Border Protection) oberoende kontroller för att Cutter & Buck och New Wave Group ska behålla sin ackreditering. Även om C-TPAT inte är direkt kopplat till de traditionella CSR-frågorna medför det att våra leverantörer regelbundet besöks och granskas genom olika ögon. STÄ N D I G F Ö R B ÄT T R I N G Målsättningen för New Wave Group och våra leverantörer är att alltid sträva mot förbättring. Genom regelbundna besök och dialog vill vi upptäcka brister i tid och komma med förslag på förbättringsområden. Allting är inte perfekt. Men vi tror på ständig förbättring och därför avslutar vi inte ett samarbete med en leverantör om vi upptäcker brister. Istället tar vi fram en handlingsplan så att leverantören kan nå upp till kraven igen. Genom sådana åtgärder tror vi att New Wave Group kan bidra till framsteg i produktionsländerna samtidigt som vi stärker vårt samarbete med leverantören. Cutter & Buck har också ett medlemskap i Fair Labour Association (FLA). FLA är BSCI:s mo tsvarighet på den amerikanska marknaden. FLA väljer varje år ut ett antal leverantörer som ska genomgå en oberoende kontroll, vilket sedan publiceras offentligt på FLA:s hemsida. Där kan du som kund gå in och läsa vad fabriken gör bra och vilka åtgärder som eventuellt måste vidtas för att bli bättre. Det är ansvarsfull produktion för oss. I N T R E SS E N T D I A LO G Socialt ansvar kräver mer än granskning och revision enligt oss. Det handlar om att hitta lösningar på problem, utmana kulturella värderingar och att aktivt finnas till hands. Vissa frågor och utmaningar kräver samarbete på högre nivå än hos enskilda företag. Därför medverkar vår CSR-personal i forum och runda bords-samtal för att diskutera strukturella problem och lösningar. Tre gånger om året deltar vi på BSCI-möten i Sverige tillsammans med alla svenska företag inom BSCI - allt från stora klädföretag till matkedjor och teknikföretag. Vi deltar även i Buyers Forum Bangladesh som samordnas av Världsbankens IFC-SEDF. Forumet består av kända modeföretag som tillsammans kan sätta press på såväl leverantörer som lokala politiker. Exempelvis har forumet drivit frågan om höjda minimilöner genom att gemensamt skriva ett brev till Bangladeshs regering. 16 |NEW WAVE GROUP / CSR E G E N T I L LV E R K N I N G Vissa bolag inom New Wave Group har tillverkning och produktion i egna fabriker En klapp på axeln är alltid uppmuntrande! Två år i rad har vi belönats med priset ”Årets Miljökämpe”, framröstat av kunder och aktörer i den svenska profilbranschen. SEGER har sin tillverkning i svenska Röshult där produktionen funnits sedan starten 1947. I Holland har vårt varumärke TOPPOINT en tryckeriverksamhet och i Danmark finns en produktionsanläggning för tryck och broderi. Dessutom har de amerikanska bolagen Cutter & Buck och Paris Glove viss tillverkning och brodyr i USA. Glasbruket i Kosta förser ORREFORS och KOSTA BODA med förstklassigt munblåst glas - ett hantverk som ägt rum i Kosta sedan starten år 1742. Det är en vanlig missuppfattning att all glasproduktion i Sverige är nedlagd. Det stämmer inte! Besök oss gärna i Kosta och få möjlighet att uppleva tillverkningen av glas på nära håll. Året runt är du välkommen in i hyttan för att beskåda ett genuint svenskt hantverk! När vi har egen tillverkning har vi också direkt inflytande. Då kan vi påverka hållbarhetsfrågorna ännu mer. Orrefors Kosta Boda har bedrivit ett aktivt miljöarbete sedan 1970-talet. När vi år 2007 och 2008 ersatte eldningsolja med biobränslebaserad fjärrvärme minskade koldioxidutsläppen med 1700 ton. SEGER kommer under året helt och hållet gå över till att använda energi från vindkraft i produktionen, vilket är ett steg närmare en helt grön produktion på fabriken i Röshult. Arbetet med att återvinna material, minska avfall och skapa långsiktiga lösningar för att minska miljöpåverkan ingår i det dagliga arbetet. Istället för att kasta överblivet garn så stickade SEGER exempelvis 200 st mössor som skänktes till Stockholms Stadsmission. På så vis fick garnet både en bra och miljömässig användning. NEW WAVE GROUP / CSR | 17