New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 87

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Not 10 - Valutaexponering i rörelseresultat MSEK Rörelseresultat Euro, EUR Kanadensiska dollar, CAD Schweiziska franc, CHF US dollar, USD Norska kronor, NOK Danska kronor, DKK Kinesiska yuan, CNY Polska zloty, PLN Hong Kong dollar, HKD Brittiska pund, GBP Totalt rörelseresultat i utländsk valuta 2018 151,4 -28,4 136,9 45,0 24,3 14,3 17,6 3,8 49,9 -3,5 411,3 Not 11 - Finansiella intäkter och kostnader 2017 143,5 -12,2 80,6 61,3 26,9 19,2 14,8 4,6 49,9 0,3 389,1 MSEK Ränteintäkter Dröjsmålsränteintäkt från kundfordringar Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar Räntekostnader Dröjsmålsräntekostnad från leverantörsskulder 2018 2017 2,9 2,9 2,6 2,2 -1,0 -0,4 -42,8 -54,2 -0,3 -0,1 Valutakursdifferenser på skulder -1,3 -1,1 Övriga finansiella kostnader Totalt -1,1 -1,2 -40,9 -51,9 I tabellen visas valutaexponerat rörelseresultat per valuta före koncernjusteringar ÅRSREDOVISNING // 087