New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 80

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Not 5 - Medelantal anställda 2018 Antal anställda Moderbolaget Göteborg Totalt moderbolaget Dotterbolag Anställda i Sverige Borås Mark Munkedal Lessebo Stenungsund Stockholm Ulricehamn Örebro Totalt antal anställda i Sverige Anställda i utlandet Bangladesh Belgien Danmark England Finland Frankrike Hong Kong Indien Italien Kanada Kina Nederländerna Norge Polen Schweiz Spanien Taiwan Tyskland USA Vietnam Wales Österrike Totalt antal anställda i utlandet Koncernen totalt Könsfördelning inom koncernledningen Styrelsen Koncernledningen Totalt 080 // ÅRSREDOVISNING Varav män 2017 Antal anställda Varav män 37 24 35 23 37 24 35 23 128 59 119 56 13 8 11 8 124 62 109 59 315 156 310 160 20 14 23 16 54 33 52 30 21 12 19 11 9 3 10 3 684 347 653 343 49 47 47 44 53 34 43 28 73 37 74 36 9 4 7 3 47 27 46 27 18 11 16 9 2 2 4 2 13 11 13 11 50 32 48 31 42 110 55 92 173 75 172 69 148 87 150 100 79 44 75 45 182 52 178 50 35 24 32 20 24 12 21 13 3 0 3 0 65 44 50 32 681 257 663 248 27 12 27 12 24 12 27 14 19 10 19 4 1 884 889 1 807 840 2 605 1 260 2 495 1 206 2018 Kvinnor Män Totalt 2017 Kvinnor Män Totalt 1 4 5 2 4 6 0 9 9 0 9 9 1 13 14 2 13 15