New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 8

NWG // VD HAR ORDET "2018 är det andra året i rad jag inleder med att jag faktiskt är nöjd med året." - Torsten Jansson T st or en Janss on VD har ordet 2018 är det andra året i rad jag inleder med att jag faktiskt är nöjd med året. Eller i alla fall nästan... Det finns ju alltid något som kunde gått bättre. F örsäljningen ökade med 12 % (9 % i lokala valutor) till 6 290,6 MSEK, vilket innebär en organisk tillväxt på 693,3 MSEK och nytt all time high i försäljning. Från 2014 till 2018 hade vi en organisk tillväxt med 2 017,0 MSEK. En god utveckling som vi avser att fortsätta. Extra glad är jag att samtliga tre rörelsesegment och båda våra försäljningskanaler hade tillväxt. Resultat Rörelseresultatet, resultatet före skatt och resultatet efter skatt fortsätter att öka. Från 2014 till 2018 har vi nästan fördubblat rörelseresultatet från 250,0 MSEK till 482,8 MSEK. Jag är nöjd med utvecklingen av resultatet, inte minst med tanke på alla investeringar och den höga tillväxt som vi haft. Dock är jag inte helt nöjd med rörelsemarginalen, den bör kunna vara högre trots den höga tillväxten. Vi kommer att fortsätta fokusera på att försöka öka rörelsemarginalen. Framtid Jag ser väldigt ljust på framtiden. Vi har under de senaste åren investerat kraftigt inom många områden. Jag betraktar det som investeringar även om mycket tagits som kostnader via resultaträkningen. Vi har de senaste åren också lanserat nya varumärken som Cottover och J. Harvest & Frost, där båda har många år av tillväxt framför sig. Vi har lanserat många nya produkter inom befintliga varumärken såsom Crafts Teamwear, Crafts skor, Projobs Prio och Jobmans Practical. Vi har investerat oerhört mycket i mark- nadsföring på många av våra varumärken vilket gjort dem både mer eftertraktade och efterfrågade. Vi har idag en motiverad och kunnig organisation som är mycket kompetent samtidigt som våra varumärken är starkare och mer kända än någonsin – precis som våra produkter. Vi har en stark balansräkning som ger utrymme både för fortsatt organisk tillväxt men även för förvärv om intressanta kandidater kommer upp. Jag ser med stor tillförsikt på framtiden! Torsten Jansson VD och koncernchef 008 // ÅRSREDOVISNING