New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 7

NWG // 2018 16% Omsättnings- ökning 11% Omsättnings- ökning 2% Omsättnings- ökning Företag Nettoomsättningen för året ökade med 16 % och uppgick till 3 069,0 (2 648,7) MSEK. EBITDA ökade med 63,4 MSEK och uppgick till 353,1 (289,7) MSEK. Omsättningsökningen beror på mer försäljnings- och marknadsaktivteter samt förbättrad lagerstruktur och servicegrad. Det var försäljningskanalen profil som ökade och förbättringen skedde i samtliga regioner. Det förbättrade resultatet är främst relaterat till den ökade omsättningen. Sport & Fritid Nettoomsättningen uppgick till 2 573,7 (2 311,5) MSEK, vilket gav en tillväxt på 11 %. EBITDA minskade med 12,1 MSEK och uppgick till 218,2 (230,3) MSEK. Försäljningen ökade i båda försäljnings- kanalerna. Segmentet hade tillväxt i merparten av regionerna samt en förbättrad bruttovinstmarginal. Det lägre resultatet är relaterat till högre omkost- nader, främst i form av nyanställningar och marknadsföring. Gåvor & Heminredning Nettoomsättningen för helåret uppgick till 647,8 (637,1) MSEK, vilket gav en tillväxt på 2 %. Försäljningen ökade i båda försäljningskanalerna. Dock påver- kades detaljhandeln i Kosta negativt under de varma sommarmånaderna. EBITDA uppgick till -10,6 MSEK vilket var 25,0 MSEK lägre än föregående år (14,4 MSEK). Det lägre resultatet är främst relaterat till fler marknadsaktiviteter men även nyeta- bleringar och därmed högre kostnader. ÅRSREDOVISNING // 007