New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 56

NWG // FINANSIELL INFORMATION Finansiell information Cutter & Buck Genom digitala kanaler samt utomhusreklam på Boston och New York flygplatser, syntes Cutter & Bucks varumärke för miljontals konsumenter och B2B-köpare. 057 Förvaltningsberättelse Koncernen 066 Rapport över totalresultat 067 Rapport över kassaflöde 068 Rapport över finansiell ställning 069 Rapport över förändringar i eget kapital 070 Noter Moderbolaget 102 Resultaträkning 103 Rapport över kassaflöde 104 Rapport över finansiell ställning 106 Rapport över förändringar i eget kapital 107 Noter 120 Definitioner av alternativa nyckeltal 122 Revisionsberättelse 128 Koncernens utveckling i sammandrag 130 Kontakt 131 Årsstämma 056 // ÅRSREDOVISNING