New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 53

NWG // STYRELSE Christina Bellander Mats Årjes Ledamot av styrelsen sedan 2009 . Ledamot av styrelsen sedan 2007. Född 1962 Född 1967 Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Högskolan Dalarna samt Slitevind AB. Styrelseledamot i Kunskapsskolan i Sverige AB och Marginalen AB. VD SkiStar AB. Innehav i bolaget, eget och närståendes: 2 000 B-aktier. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté och styrelseledamot i SkiStar AB. Innehav i bolaget, eget och närståendes: 10 000 B-aktier. Revisor Nina Bergman Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB. Revisor i bolaget sedan 2018. Född 1979 Innehav i bolaget, eget och närståendes: Inget innehav. ÅRSREDOVISNING // 053