New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 52

NWG // STYRELSE Styrelse Ledamot och styrelsens ordförande sedan 2016. Olof Persson Ledamot av styrelsen sedan 1991. VD och koncernchef. Torsten Jansson M. Johan Widerberg Född 1964 Född 1962 Född 1949 Olof Persson har tidigare varit VD och koncernchef för AB Volvo (2011-2015), VD i Volvo Construction Equipment (2008-2011) samt VD för Volvo Aero (2006-2008). Grundare av New Wave Group AB och majoritetsägare. Har tidigare haft ett flertal positioner inom europeisk storbank. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Porthouse Interior AB. Öriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Thomas Concrete Group AB, Handelsbanken, Stena Metall AB, Chalmers University of Technology, Gothenburg Research Institute och SSRS Sjöräddningssällskapet samt några ideella / humanitära uppdrag. Aktiv som Senior Operating Executive på Cerberus Operations and Advisory Company UK Ltd. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande för Staples Solutions B.V samt ledamot i Svenska Mässans Stiftelse. Innehav i bolaget, eget och närståendes: 35 000 B-aktier. 052 // ÅRSREDOVISNING Innehav i bolaget, eget och närståendes: 19 707 680 A-aktier och 2 842 201 B-aktier. Ledamot av styrelsen sedan 2014. Innehav i bolaget, eget och närståendes: 10 000 B-aktier.