New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 51

NWG // AKTIEN Aktiekapitalets utveckling Ökning antal aktier År Transaktion 1991 Bolaget bildades 1995 Riktad nyemission 1:20¹ 1996 Fondemission 37:1 1997 Riktad nyemission 1:17² Emissions- kurs 500 100,00 25 35 524,00 194 750 11 448 600,00 0 Fondemission Ökning aktiekapital Totalt aktie- kapital, kr Kvotvärde 500 50 000 100,00 2 500 525 52 500 100,00 1 947 500 200 000 2 000 000 114 480 211 448 2 114 480 2 114 480 211 448 4 228 960 2 114 480 4 228 960 1 903 032 Split 10:1 Totalt antal aktier 10,00 Riktad nyemission³ 681 818 110,00 1 363 636 2 796 298 5 592 596 1998 Riktad nyemission 4 201 106 114,40 402 212 2 997 404 5 994 808 2,00 2000 Riktad nyemission 5 552 648 171,45 1 105 296 3 550 052 7 100 104 2,00 7 100 104 7 100 104 7 250 104 7 250 104 14 500 208 7 250 104 3 550 052 Split 2:1 2001 Riktad nyemission 2002 Split 2:1 2004 Fondemission 6 Riktad nyemission 7 Split 2:1 150 000 1 160 016 130,00 1,00 166 752 392 14 500 208 174 002 496 12,00 13 920 192 15 660 224 187 922 688 12,00 31 320 448 187 922 688 6,00 31 547 334 189 284 004 6,00 15 660 224 88,15 Riktad nyemission 9 96 822 125,00 580 932 31 644 156 189 864 936 6,00 Riktad nyemission 10 614 732 52,00 3 688 392 32 258 888 193 553 328 6,00 64 517 776 193 553 328 3,00 29,30 5 477 301 66 343 543 199 030 629 3,00 Split 2:1 2006 160,00 226 886 Riktad nyemission 8 2005 150 000 7 250 104 2,00 Riktad nyemission¹¹ 1 361 316 32 258 888 1 825 767 ¹ Nyemission riktad till ägarna i Licensprint i Orsa AB i samband med köp av bolaget. Överkursfonden tillfördes 886 000 kr.  ² Nyemission riktad till personalen inom koncernen. Teckningskurs 600 kr per aktie. Överkursfonden tillfördes 6 754 000 kr.  ³ Nyemission i samband med börsintroduktion. Teckningskurs 110 kr per aktie. Överkursfonden tillfördes 69 089 000 kr.  4 Apportemission i samband med köp av Hefa-gruppen. Emissionskurs 114,40 kr per aktie. Överkursfonden tillfördes 22 604 000 kr.  5 Nyemission riktad till ägarna av Texet AB i samband med köp av bolaget. Överkursfonden tillfördes 94 242 000 kr.  6 Nyemission riktad till ägarna av Segerkoncernen AB i samband med köp av bolaget. Överkursfonden tillfördes 23 850 000 kr.  7 Nyemission riktad till New Wave Groups ägare. Överkursfonden tillfördes 135 794 410 kr.  8 Nyemission riktad till ägarna av Jobman AB i samband med köp av bolaget. Överkursfonden tillfördes 16 638 684 kr.  9 Nyemission riktad till ägarna av Dahetrakoncernen i samband med köp av koncernen. Överkursfonden tillfördes 11 521 818 kr.  10 Nyemission i samband med optionslösen. Överkursfonden tillfördes 28 221 388 kr.  ¹¹ Nyemission i samband med optionslösen. Överkursfonden tillfördes 48 017 672 kr. ÅRSREDOVISNING // 051