New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 49

NWG // AKTIEN New Wave Groups tio största ägare 2018-12-31 Aktieägare Antal aktier Antal röster Kapital % Röster % Torsten Jansson genom bolag Avanza Pension 22 549 881 199 919 001 34,0% 82,0% 4 981 864 4 981 864 7,5% 2,0% Fjärde AP-Fonden 3 317 567 3 317 567 5,0% 1,4% Svolder AB 2 895 000 2 895 000 4,4% 1,2% Unionen 2 653 000 2 653 000 4,0% 1,1% City Bank New York 2 438 672 2 438 672 3,7% 1,0% State Street Bank 1 735 232 1 735 232 2,6% 0,7% Spiltan Aktiefonder 1 616 568 1 616 568 2,4% 0,7% Hans Diding 1 333 000 1 333 000 2,0% 0,5% Handelsbanken fonder 1 294 991 1 294 991 2,0% 0,5% 44 815 775 222 184 895 67,6% 91,2% Totalt Ägarfördelning i New Wave Group 2018-12-31 Antal aktier Antal röster Kapital % Röster % 57 190 631 234 559 751 86,2% 96,2% Ägare bosatta utanför Sverige, exkl. USA 3 960 360 3 960 360 6,0% 1,6% USA 5 192 552 5 192 552 7,8% 2,1% 66 343 543 243 712 663 100,0% 100,0% Sverige Totalt New Wave Groups ägarstruktur 2018-12-31 Storleksordning Antal aktieägare Antal aktier Andel % Marknadsvärde TSEK 1 - 200 8 146 536 163 0,8% 25 414 201 - 1 000 3 677 2 103 005 3,2% 99 682 1 001 - 2 000 899 1 446 331 2,2% 68 556 2 001 - 10 000 804 3 552 810 5,4% 168 403 10 001 - 254 58 705 234 88,5% 1 848 484 13 780 66 343 543 100,0% 2 210 539 Totalt ÅRSREDOVISNING // 049