New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 48

NWG // AKTIEN 2,00 SEK w W ave Groups A Aktien k per aktie i föreslagen utdelning Aktiekapitalet i New Wave uppgår till 199 030 629 SEK, fördelat på totalt 66 343 543 aktier, varje aktie har ett kvotvärde på 3,00 SEK. Aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst. New Waves aktier av serie B är noterade på OMX Stockholm Mid Cap. Kosta Boda Art Hotell New Wave B Noterad på OMX Stockholm Mid Cap Utdelningspolitik Styrelsens mål är att utdelningen till aktieägare ska motsvara 40 % av koncernens resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Aktieägare Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2018 till 13 780 (14 509). De institutionella investerarna kontrol- lerade totalt 46 % av kapitalet och 13 % av rösterna. De tio största aktieägarna svarade vid samma tidpunkt för 68 % av kapitalet och 91 % av rösterna. Utländska ägare svarade för 14 % av kapitalet och 4 % av rösterna. 2018 13 780 Aktieägare per 31 december 2018 048 // ÅRSREDOVISNING 47,40 Aktiekurs per 31 december 2018 66 343 543 Totala antalet aktier