New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 37

NWG // CSR "Vi vill arbeta för hållbar utveckling som maximerar vårt bidrag till globalt överenskomna mål för hållbar utveckling" ÅRSREDOVISNING // 037