New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 33

NWG // GÅVOR & HEMINREDNING Försäljningskanaler Merparten av segmentets försäljning sker i försäljningskanalen detaljhandel (87 %). Svensk detaljhandel har under en tid genomgått och genomgår en stor strukturomvandling där konsu- mentens intresse för den traditionella glas- och porslinshandeln minskar till förmån för design- och inrednings- butiker. Utvecklingen av e-handeln är en annan strategiskt viktig del där kundens förändrade handelsmönster kräver en helt annan tillgänglighet än tidigare. Varumärken som Kosta Boda, Orrefors och Sagaform har en etablerad ställning inom detaljhandeln och har möjlighet att sälja både på traditionellt sätt samt via e-handel. En växande del i segmentet är Destination Kosta, där all försäljningen tillhör försäljningskanalen detaljhandel. En del av varumärkena Kosta Boda, Orrefors och Sagaforms försäljning sker till profilmarknaden där produkterna används som allt från enklare gåvor till exklusiva jubileums- och minnesgåvor. Kosta Boda och Orrefors behåller sin ställning som intressanta varumärken vid tillfällen då man vill uppmärksamma med föremål av mer högklassig karaktär. Sagaforms produkter är efterfrågade som te.x. julklappar och sommargåvor till anställda och kunder. Försäljningskanalen profil ställer krav på hög servicenivå och tillgänglighet. Ett företag som exempelvis beställer julgåvor till sina anställda eller kunder är beroende av att leverantören kan leverera i rätt tid. Om New Wave Group ej klarar detta kommer man att välja en annan leverantör. Koncernens mål inom profil är att leverera 98 % av koncernens produkter inom 24 timmar. Kapitalbindning Produktion för Orrefors och Kosta Boda pågår under hela året medan försäljning främst sker under andra halvåret. Kapitalbindningen är därmed störst under första delen av året. Merparten av produktionen avser klassiska och stor- säljande produktserier såsom Château, Intermezzo, Line, Mine med flera som i många fall har en produktcykel på mer än 20 år, vilket begränsar inkuransrisken. Till den del som inte är egenprodu- cerad sker merparten av inköpen mot lager för vidareförsäljning mot kund. Det krävs normalt en högre kapital- bindningen i varulager för profil då det är en förutsättning för att lyckas inom denna försäljningskanal. Dock är risken för inkurans låg eftersom en större del av detta sortiment är tidlösa bas- produkter som det finns behov av säsong efter säsong. Flertalet av produkterna är även gemensamma för försäljnings- kanalerna profil och detaljhandel, vilket bidrar till en riskspridning. Prisjustering för förändrade inköpspriser görs konti- nuerligt och valutarisken kan därmed begränsas. Försäljningen sker till utvalda åter- försäljare och kreditförlusterna är låga. Dock är det högre koncentration till ett färre antal kunder i detaljhandel jämfört med profilmarknaden. Under 2018 uppgick de konstaterade kund- förlusterna inom rörelsesegmentet till 0,31 (0,28) % av omsättningen. ÅRSREDOVISNING // 033