New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 3

NWG // INNEHÅLL 010 Detta är New Wave Group New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken samt produkter till företags-, sport-, gåvo- och inredningssektorn. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknads- föring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profil- och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning. s. 010 - 013 ÅRSREDOVISNING // 003