New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 26

NWG // SPORT & FRITID 27% Nettoomsättning per försäljningskanal Profilmarknad Detaljhandelsmarknad 73% Sport & Fritid Vårt erbjudande Inom segmentet Sport & Fritid erbjuder New Wave Group kläder samt skor till den aktiva konsumenten från flera egenägda varumärken. Utbudet är anpassat efter olika användningsområden och aktiviteter med allt från basplagg till högteknologiska produkter för extremt utövande. Den största delen av segmentets försäljning sker till detaljhandeln såsom sport-, golf-, jakt-, fiske-, sko- och modefack- handeln men försäljning sker även till profilåterförsäljare. Segmentet har huvuddelen av sin försäljning i Norden samt Nordamerika men även Mellaneuropa är en viktigt marknad och då främst Tyskland och Beneluxområdet. New Wave Group har en portfölj av mycket starka sportvarumärken inom olika områden. Koncernens huvud- strategi är att äga och därmed utveckla varumärken varför inlicensiering och distributionsrätt historiskt sett inte tillhört kärnverksamheten. Koncernen har dock distributionsrätten för varu- märket Speedo på de skandinaviska marknaderna. 026 // ÅRSREDOVISNING Försäljningskanaler Samtliga varumärken inom rörelse- segmentet har detaljhandeln som sin naturliga kanal för att möta marknaden. Det är även här som segmentet har sin största nettoomsättning (73 %). Varumärken som Craft, Seger, Clique ”Inom segmentet Sport & Fritid erbjuder New Wave Group kläder samt skor till den aktiva konsumenten från flera egenägda varumärken.” retail och Speedo har en etablerad ställning inom sportfackhandeln samt Cutter & Buck och AHEAD inom golfsektorn. Produkterna säljs även inom profil och försäljningen sker då främst till idrottsföreningar. Profilförsäljningen förväntas öka i och med Crafts satsning på nya produkter för föreningar och klubbar. Försäljningskanalen profil ställer krav på hög servicenivå och tillgänglighet. Ett företag eller förening som exempelvis beställer profilkläder är beroende av att leverantören kan leverera en full storlekssortering och rätt färg. Om New Wave Group saknar exempelvis storlek medium eller slutkundens färgval kommer denne att välja en annan leverantör. Koncernens mål inom profil är att leverera 98 % av koncernens produkter inom 24 timmar. Kapitalbindning New Wave Groups mål är att hålla andelen modevaror i lagret liten eftersom livslängden för dessa är kort. Segmentets kapitalbindningen i varulager är förhål- landevis hög men skiljer sig något åt mellan försäljningskanalerna. Inom detaljhandel sker försäljningen till stor del genom förhandsorder jämfört med profilmarknaden där leverans sker direkt mot order. Det innebär att detaljhandelskunderna exempelvis under våren lägger order på varor som ska levereras under hösten. Ca 70-75 % av försäljningen inom detaljhandeln sker genom förhandsorder. I samband med order från kund lägger koncernen order mot fabrik, vilket avsevärt begränsar inkuransrisken. Resterande försäljning inom detaljhandel, så kallad