New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 21

NWG // FÖRETAG Profilering - allt som kan varumärkas Inom segmentet Företag säljs främst profilprodukter som är artiklar vilka förädlas genom olika märkmetoder för att bli en del i företags och organisationers interna och/eller externa marknadsföring. Det finns få begränsningar för vad som går att göra och den tekniska utvecklingen går dessutom snabbt. Den stora delen av profilförsäljningen avser neutrala, lagerlagda produkter som förädlas i nästa led: återförsäljarledet. Även försäljningen av tradingprodukter som förädlas redan i tillverknings- ledet är omfattande, i synnerhet vid volymorder. ESSENTIAL & GENERIC WORKWEAR SUPPLIED BY PRIO. Kort för prioritet. Skapad av Projob. ÅRSREDOVISNING // 021