New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 17

NWG // FLEXIBILITET kontrollera att producenterna tar sitt sociala ansvar. Vi har egen CSR-personal som arbetar heltid med att besöka, kontrollera och utbilda våra leveran- törer. Genom regelbundna besök och samtal kan vi upptäcka eventuella brister i tid och skapa långsiktiga relationer som stärker våra samarbeten. Produktion För att säkerställa att kvalitet, långsiktig hållbarhet och skalfördelar uppnås i alla Samverkan inom koncernen k sa d na sf ö r i ng In p Ett starkt erbjudande p Pr Företag Sport & Fritid Gåvor & Heminredning r e pr e n ör s k a kö + E nt # # Genom att försäljnings- och distributionskanaler för profil respektive detaljhandel samordnats erhålls ytterligare synergier och minskade säsongsvariationer. ni # # För att hålla en hög servicenivå sker leverans till marknaden från lokala lager som supporteras från centrala lager. Antalet lagerpunkter minskar i syfte att minska kapitalbindning samtidigt som leveransförmågan ökar. e r a d or g a en lis t ra # # Sjötransporter upphandlas och styrs centralt. Genom samlastning mellan våra leverantörer och våra mottagande bolag håller vi hög precision och god ekonomi i vårt transportintensiva flöde. Logistik och lager Decentraliserad organisation och entreprenörskap # # Största delen av våra produkter tillverkas i Asien och styrs via våra etablerade inköpskontor. m a r k n a de n Premium = D Pro Desig n ing duk tut veck l ofi l Basic et a lj ad e Inköpskontoret i Shanghai New Wave Groups största inköpskontor ligger i Shanghai. Här har New Wave bedrivit inköpsverksamhet sedan 1992. Den tidiga etableringen av kontoret har gett oss viktiga konkurrensfördelar genom åren. Idag har vi över 125 anställda på våra kontor i Kina. Den lokala närvaron och vår möjlighet att effektivt kontrollera produktionen är exempel på fördelar med New Waves inköpsorganisation. New Wave har även inköpskontor i Bangladesh, Vietnam och Indien. New Wave Group äger ett fåtal egna fabriker. I Sverige finns Segers och Termos tillverkningsenheter för stickade produkter samt Orrefors Kosta Bodas glasproduktion. I Nederländerna driver Toppoint tryckeriverksamhet för tryck på bland annat pennor och muggar och i Danmark äger Dahetra en produktions- anläggning för broderi och transfertryck. I USA har AHEAD och Cutter & Buck viss till-verkning i form av brodyr och Paris Glove en tillverkningsenhet för handskar. led arbetar vi med samordning av våra flöden: h a nd el sm a r kn ÅRSREDOVISNING // 017