New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 16

NWG // FLEXIBILITET Det mindre bolagets flexibilitet med det stora bolagets synergier New Wave Group marknadsför produkter under ett flertal olika varumärken. Bolaget eftersträvar full integration bakåt i kedjan för att på så sätt uppnå konkurrensmässiga fördelar. Synergierna är tydliga för rörelsesegmenten Företag, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning inom flera områden. Design 3% 11% 67% 19% Inköpsvolym procentuellt fördelad per inköpskontor Kina Bangladesh Vietnam Indien Koncernen har stor erfarenhet av design och produktutveckling. Genomarbetade strategier tillämpas för respektive varu- märke oberoende av produktslag. De olika koncepten inom rörelsesegmenten Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning har sin egen produktutveckling men inom Företag, där designen är mindre mode- känslig, sker samordning. Koncernens produkter skall kunna säljas i båda försäljningskanalerna, profil såväl som detaljhandel. Ett väldesignat profilplagg är ett plagg som passar både män och kvinnor i arbetsför ålder och har bra utrymme för profilering, såsom företags eller organisationers logo- typer. Förutom att vara ett väldesignat profilplagg, bygger en stor del av designen inom främst rörelsesegmenten Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning på form och funktion för att även passa direkt till detaljhandeln. Koncernen har flera nära samarbeten med idrottsutövare på både elit- och motionsnivå inom olika sporter. Kosta Boda och Orrefors sam- arbetar med ett flertal kända konstnärer. Inköpsorganisationen New Wave Groups inköpsstrategi bygger på direktinköp från tillverkaren via koncernens inköpskontor. Inom koncernen ansvarar New Wave Group SA i Schweiz för inköpsverksamheten. New Wave Group har sju inköpskontor i Asien, varav tre satellitkontor i Kina 016 // ÅRSREDOVISNING för att komma närmare produktionen. Den lokala närvaron är av stor bety- delse för god kontroll över inköpspriser, kvalitet och produktionsflöden. Det största inköpskontoret ligger i Shanghai där New Wave Group har bedrivit verk- samhet sedan 1992. Därtill finns kontor i Bangladesh, Vietnam och Indien. Idag har vi sammanlagt cirka 200 anställda på våra inköpskontor. Den huvudsakliga funktionen utgörs av våra inköpare som tillsammans med kvalitetskontrollanter och tekniker arbetar i team utifrån produktkategori och varumärke. Alla team har ett kontinuerligt och nära samarbete med varumärkets huvud- kontor och produktutveckling. På så vis har varje inköpsteam ett personligt enga- gemang i varumärket och en djupare förståelse för kravbilden. På varje inköpskontor har vi egna laboratorium som utför löpande kvalitets- tester på våra produkter. Vi har profes- sionell teknisk utrustning för att kunna utföra en rad olika tester såsom färghär- dighet, nötning och dimensionsändringar. Det ger oss möjlighet att säkra produkt- kvalitet på plats och förebygga stora reklamationsproblem. Våra inköpskontor har även en nyckelroll i vårt arbete med socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan. Vår närvaro och lokala förankring gör det lättare att besöka fabriker och