New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 15

NWG // I VÄRLDEN Norden 37% Övriga länder 11% Syd- europa 11% Central- europa 16% Nettoomsättning per region MSEK USA Sverige Centraleuropa Norden exkl. Sverige Sydeuropa Övriga länder Totalt 2018 Andel av nettoomsättning 2017 Andel av nettoomsättning Förändring Procentuell förändring 1 579,7 1 529,9 986,4 807,1 716,5 670,9 6 290,6 25% 24% 16% 13% 11% 11% 100% 1 423,7 1 463,8 891,1 727,7 630,8 460,2 5 597,3 25% 26% 16% 13% 11% 8% 100% 156,0 66,1 95,3 79,4 85,7 210,7 693,3 11% 5% 11% 11% 14% 46% 12% ÅRSREDOVISNING // 015