New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 14

NWG // I VÄRLDEN USA 25% er onella varu mä rk en nt ti na New Wave Group i världen New Wave Group har utvecklats från att vara en nordisk marknadsledande aktör till att bli en betydande aktör även på flera andra marknader. Detta gäller samtliga rörelsesegment. Koncernen har flera starka internationella varumärken såsom Craft, Cutter & Buck, Kosta Boda och Orrefors. K oncernens affärsstrategi grundar sig på att etablera varumärken och utveckla koncept på nya marknader. Vid utlandsetableringar är bolagets taktik att initialt endast bearbeta profilmarknaden med ett eller ett par av koncernens varumärken. Verksamheten ska bedrivas med en låg kostnadsnivå för att verka med en begränsad finansiell risk. När till- fredsställande lönsamhet och god tillväxt uppnåtts etableras fler varumärken på profilmarkanden och Försäljningsverksamhet i egna dotterbolag Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Kina, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike 014 // ÅRSREDOVISNING detaljhandelsmarknaden börjar bearbetas. Om etableringarna görs via distributörer kan detalj- handelsetablering genomföras utan profiletable- ringar, vilket etableringen av Craft i USA är ett exempel på. New Wave Group har regelbundet investerat en del av det löpande resultatet i nya marknader. I dag är New Wave Group etablerat med egna dotterbolag i 17 länder och har under befintliga varumärken gjort fler än 200 etableringar. Inköpsorganisationen Schweiz (Cortaillod), Kina (Shanghai), Bangladesh (Dhaka), Vietnam (Ho Chi Minh City) och Indien (Bangalore) Andel av nettoomsättningen