New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 132

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken samt produkter till företags-, sport-, gåvo- och inredningssektorn. New Wave Group AB (publ) Org nr 556350-0916 Kungsportsavenyen 10, 411 36 Göteborg Telefon: +46 (0) 31 712 89 00, E-post: info@nwg.se www.nwg.se