New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 13

NWG // OM KONCERNEN 1998 Förvärv av Hefa AB 2004 Förvärv av D.A.D Sportswear, Jobman och Swedish Match Advertising Products division 2010 Cutter & Buck etablerar nytt distributionscenter i Kentucky 2016 New Wave Group uppnår över 5 000 MSEK i nettoomsättning 1999 Etablering i England och Nederländerna 2005 Etablering i Wales Förvärv av Dahetra, Intraco och Orrefors Kosta Boda 2011 Förvärv av AHEAD och Paris Glove 2000 Etablering i Frankrike Förvärv av Texet 2006 Stora satsningar kring Orrefors Kosta Boda 2012 Omstrukturering av Orrefors Kosta Boda till ett design- och marknadsdrivet bolag 2017 Lansering Craft Teamwear och skor, etablering av nytt varulager i Toronto, Kanada 2018 # # New Wave Group uppnår över 6 000 MSEK i nettoomsättning ÅRSREDOVISNING // 013