New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 127

NWG // FINANSIELL INFORMATION Hammarby fotboll spelar i Craft från och med 2019 ÅRSREDOVISNING // 127