New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 11

NWG // OM KONCERNEN MSEK MSEK 6 500 450 6 000 400 5 500 350 5 000 4 500 300 4 000 250 3 500 Tillväxt i netto- omsättning och årets resultat Nettoomsättning Årets resultat 3 000 200 2 500 150 2 000 1 500 100 1 000 50 500 0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 Tillväxt- och lönsamhetsmål New Wave Group eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt i försäljningen genom expansion inom de tre rörelsesegmenten Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Tillväxtmålet är, över en konjunkturcykel, 10–20 % per år, varav 5–10 % är organisk tillväxt och en rörelsemarginal om 15 %. Därutöver har New Wave Group ett soliditetsmål om minst 30 % över en konjunkturcykel. New Wave Groups värderingar New Wave Group är en decentraliserad organisation och koncernens värderingar är centrala för framtida tillväxt. Ett stort arbete läggs på att bevara och sprida New Wave Groups värderingar inom koncernen och speciellt viktigt är det vid förvärv. Inom New Wave Group försöker vi alltid att finna billiga och enkla lösningar, mottot är ”en sparad krona är en tjänad krona”. # # Det krävs hårt arbete för att lyckas bättre än konkurrenterna. # # I en decentraliserad organisation är det viktigt att medarbetarna vågar ta egna initiativ och att de lär sig av sina misstag. # # Att sätta kunden i centrum genomsyrar hela verksamheten, vilket är ett måste för att hela tiden prestera det yttersta. Historik New Wave Group etablerades år 1990 i Sverige samt Norge och år 1994 i Finland. På dessa marknader är koncernen marknadsledande med en marknads- andel inom profilkläder på uppskattningsvis 30 %. År 1996 förvärvades Craft och med det etablerades försäljning inom detaljhandeln. New Waves aktier 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 av serie B noterades på Stockholmsbörsen 1997. Genom förvärvet av Sagaform år 2001 tog New Wave Group steget in i presentreklam, vilket har haft stora synergier med koncernens övriga profilverksamhet. År 2003 började New Wave Group utveckla sitt eget koncept inom yrkeskläder under varumärket Projob och satsningen fullbordades med förvärvet av Jobman. Efter etableringen inom yrkeskläder täcker New Wave Group nu som enda leverantör samtliga tre områden inom profilmarknaden (det vill säga profilkläder, presentreklam och yrkeskläder). För att ytterligare förstärka koncernens gåvo- och presentreklamsatsningar, förvärvades Orrefors Kosta Boda-koncernen i slutet av 2005. Cutter & Buck förvärvades 2007 och ger ett starkt fotfäste på den amerikanska marknaden. Koncernens närvaro i Nordamerika förstärktes ytterligare under 2011 då AHEAD och Paris Glove förvärvades samt 2013 då Crafts distributör i Nordamerika förvärvades. CSR och hållbarhet har alltid varit, och är fortsatt, en viktig del av vår verksamhet. 2015 lanserades Cottover, som är miljömärkta och hållbarhetspro- ducerade profilkläder. De senaste årens satsningar på förbättrad servicenivå och utökat produkt- utbud har resulterat i att koncernen uppnådde över 6 000 MSEK i omsättning 2018. Koncernen har successivt expanderat och etablerat verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien. New Wave Group har etablerad försäljnings- verksamhet med egna dotterbolag i 17 länder. 76 % av koncernens totala försäljning genererades utanför Sverige och uppgick till 4 761 MSEK. Sverige och USA är koncernens viktigaste marknader som till- sammans stod för 49 % av koncernens försäljning. ÅRSREDOVISNING // 011