New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 10

NWG // OM KONCERNEN Om Detta är 15 10 5 0 Försäljningstillväxt, % 30 20 10 Affärsidé - New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken samt produkter till företags-, sport-, gåvo- och inredningssektorn. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profil- och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning. Visionen för rörelsesegmentet Företag är att bli Europas ledande leverantör av profilprodukter till företag samt en av de ledande leverantörerna i USA. Detta skall uppnås genom att erbjuda kunderna ett brett produktutbud, starka varumärken, god kunskap och service samt ett över- lägset helhetskoncept. Vision Sport & Fritid 0 6 8 Soliditet, % 4 New Wave Group Vision Företag* 50 40 koncernen 2 Visionen för rörelsesegmentet Sport & Fritid är att göra Craft till ett världs- ledande varumärke inom idrotts- kläder och att göra Cutter & Buck till ett världsledande varumärke inom golf. Varumärket Auclair ska ta en ledande position på handskar i Europa och vi ska använda Paris Gloves starka distributionsplattform för att lansera koncernens andra varumärken i Kanada. Sammantaget vill vi bli en av de ledande sportleverantörerna, både i Sverige och övriga europeiska länder samt i USA. Våra varumärken skall tillsammans ge oss en position bland världens största sportleverantörer. Vision Gåvor & Heminredning Visionen för Gåvor & Heminredning är att göra Orrefors och Kosta Boda till världsledande leverantörer av glas och kristall. En del av visionen är också att använda innovativ och lekfull design för att göra Sagaform till en framstående aktörer på de nordeuropeiska profil- och detaljhandelsmarknaderna. Strategi Strategin för att nå New Wave Groups mål är att förvärva, etablera och utveckla varumärken och produkter till företag-, sport-, gåvo- och inredningssektorn. Etablera varumärken och verksamheter på nya geografiska marknader. Att sprida koncernens värderingar till nystartade och förvärvade bolag. 0 Rörelsemarginal, % 010 // ÅRSREDOVISNING "Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profil- och detaljhandelsmark- naden för att nå god riskspridning" * Segmentet Profil namnändrat till Företag