NEST- Bosch Security Systems Issue 17_Vietnamese

Số 17 2017 trang 06 Hệ Thống An Ninh Bản tin khu vực Châu Á Thái Bình Dương Hệ Thống Video Giám Sát Mục tiêu của chúng tôi là thấy rõ ràng những gì ẩn trong bóng tối CHI TIẾT Mọi người thấy một thành phố an toàn 24/7. Bạn thấy dữ liệu thông minh giúp nâng cao an toàn, tăng hiệu quả và giảm chi phí. Tìm hiểu thêm tại www.boschsecurity.asia Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS Bệnh viện Sikarin Sản phẩm lý tưởng dành cho nhiều đối tượng khách hàng từ các tổ chức quy mô nhỏ đến trang 10 các tập đoàn đa quốc gia Đảm bảo an ninh bằng Hệ Thống Video Giám Sát của Bosch trang 19