NEPCON Vietnam 2019 Newsletter #1 NEPCON_Vietnam_Newsletter1 - Page 5

11-13 WED - FRI SEP 2019 Manufacturing Integration 09.00-17.00 hrs. I.C.E. Hanoi (Cung Van Hoa) 91 Tran Hung Dao Street Hanoi, Vietnam Mr. Nguyễn Quốc Phong Mr. Kim Veng Giám đốc Sản xuất Mr. Nguyan Quoc Phong Tổng Giám đốc Khu vực – Đông Nam Á, Ấn Độ và Châu Đại Dương Manufactory Manager Mr. Kim Veng SUMIDA ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD. Regional Manager - South East Asia, India and Oceania TAGARNO DIGITAL MICROSCOPES “Tôi tới đây để tìm kiếm một số chất liệu khác nhau, đặc biệt là kim loại và thủy tinh. Ngoài ra, tôi cũng muốn gặp một số nhà phân phối hiện đang trưng bày sản phẩm tại NEPCON Vietnam, cũng như xây dựng mối quan hệ với các công ty khác”. “ I’m here today to search for several different materials, especially metal and glass, I also came to visit my distributors who are exhibiting at NEPCON Vietnam as well as building relationships with other companies.” “Hệ thống sản xuất ở nhà máy của tôi đang dần chuyển qua quá trình tự động hóa. Do đó, tôi đến đây để tìm kiếm những sản phẩm công nghệ và thiết bị mới. Chúng tôi chuyên về sản xuất bảng mạch hàn và xuất khẩu. Hiện tại, chúng tôi muốn mở rộng kinh doanh thêm tại Việt Nam”. “My factory system is about to transform into automated process. Therefore, I am here to look for new products, new technologies and devices. We specialize in circuit board welding and exporting but now we also want to expand business in Vietnam.” NHỮNG ĐIỂM NHẤN QUAN TRỌNG CỦA NEPCON VIETNAM 2018 5 Gian hàng Quốc tế: China (thuộc CCPIT, CEIEC & WES), Singapore (thuộc AEIS) và Taiwan (thuộc TEEMA). Khách tham quan thương mại từ 5 25 quốc gia. nước có khách tham quan đông nhất: Việt Nam, Top Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc và Nhật Bản. Key Facts from the Last Edition 5 International Pavilions: China (by CCPIT, CEIEC & WES), Singapore (by AEIS), and Taiwan (by TEEMA). Quality trade buyers from 5 25 countries. countries of visitors: Vietnam, Korea, Singapore, Top China, and Japan. n e w s l e t t e r # 1 5