Navodila za ločeno zbiranje odpadkov - Page 17

17

Steklo je okolju prijazen material. Izdeluje se iz kremenčevega peska, sode in apnenca.

Steklo se nikoli ne razgradi. Ne škoduje zdravju ljudi in živali.

Steklo ne vpliva na kakovost hrane in pijače. Okus in vitamini se popolnoma ohranijo.

Steklo se reciklira po principu zaprto krožnega sistema. Možno ga je neomejeno reciklirati, brez izgube kakovosti.

www.komunala-tolmin.si