Natura May- June 2014 - Page 90

Projeler/Projects: İstanbul Kamuya açık alanlar Türk traverteni ile beyaz duvarların yarattığı yalın formların estetiği ile belirleniyor. Public access spaces are also guided by the aesthetics of pure forms in white and Turkish travertine. dönüştürülebilir malzemeler ve yeşil çatı gibi bir çok detayın verimli bir şekilde entegre edilmesi sayesinde bütüncül bir anlayışa sahip. Hem çalışan hem de ziyaretçilere işlevsel bir ortam sağlayan mekanın her noktasına engelli bireyler de hiç yardım almadan erişebiliyor. Mimarın stratejisi cephenin hafifliği ve saydamlığı ile travertenle kaplı iç mekanların kütleselliği arasındaki tezattan yararlanarak yapının yalın geometrisinin altını çizmek olmuş. Dışarıdan bir dizi yuvarlak form olarak algılanan bina iç mekanda açılarak üçgen bir plana yerleştirilen bu üç ana hacmi ortaya çıkarıyor. Ana hacim olan belediye meclis salonu traverten yüzeyi ve ve yuvarlak planıyla iç mekanın temel unsurunu oluşturuyor ve iki ikincil hacim bu ana hacmin çevresinde düzenleniyor. Meclis salonunun merkezine bakan bir dizi kolon ve yüksek koridor bu salonun önemini daha da vurguluyor. Plan boyunca kullanılan traverten belediye meclis salonuna kimlik kazandırırken mimarinin sembolik unsurları olarak kamusal toplantı ve idarenin önemini vurguluyor. İç mekanın meclis salonuna yönelen yalın geometrisinde traverten yüzeyler ziyaretçilerin deneyiminde anlamlı bir etki yaratıyor. Müşteri ve mimarın bu ortak stratejisi 90 NATURA • MAYIS - HAZİRAN 2014 / MAY - JUNE 2014