Natura May- June 2014 - Page 77

tanımlamak üzere bazalt ve kayrak taşı kullanılırken uzama yükselen elemanlarda betonarme kullanılıyor. Topografyanın doğal eğimini takip eden kayrak taşı duvar, teras ve merdivenlerin aksine, çatıdan yükselen 6 metrelik uzantılar yapının aşağı hareketine tezat teşkil ediyor. Binanın geri kalanını çevreleyen brüt beton gölgelik ise fizikselden çok uzamsal özelliğe sahip özerk bir geometri ortaya koyuyor. Betonarme uzamı tanımlamakta, doğal taş ise hacimleri ve peyzajın formunu tanımlamakta kullanılıyor. Yapının belli bölümlerinde yer alan su elemanları camiyi bulunduğu fiziksel çevreden, -malzeme etkilerine odaklanma kararına paralel biçimde- daha etkili, doğal bir duruma taşımaya yardımcı oluyor. Dini törenler anlamında cami İslami pratiklerin sadece en temel unsurlarına yer veriyor. Geleneksel bir mihrap formu ya da merkezi bir niş yok, ancak mihrabın işlevi merdivenlerle tanımlanan bir üst alan ile vurgulanıyor. Kıblenin yönünü göstermek için tasarım ekibi duvar ve tavanın birleşim yerlerindeki boşluklardan içeri, namaz alanına süzülen güneş ışığından yararlanıyor. Geleneksel camilerin aksine çok sınırlı süsleme unsuruna yer veriliyor. İç mekandaki tek süsleme cam üzerine yapılan kaligrafi çalışması. Mimarlar ifadeyi süsleme ile değil, malzeme ve doğa ile sağlıyorlar. Caminin topografyayla uyumu ve doğal taş yalın, mağaramsı bir kutsal mekan yaratırken, önemli bir modern cami örneği ortaya koyan tasarım İslam mimarisinde yeni bir ufuk açıyor. Tavan ve duvar arasındaki açıklıktan namaz kıble duvarından süzülen güneş ışığının yarattığı yansımalar İslami ibadetin soyut ve mimari ögeleri arasında bağ kuruyor. A cut between the ceiling and a wall allows sunlight to accentuate the wall faced during prayer creating a connection between the abstract and architectural aspects of Islamic liturgy. elements embedded into the landscape while reinforced concrete is used for those that extend out into space. Unlike the walls, terraces and stairs in slate that follow the natural slope of the topography, the 6 meter high canopy extensions of the roof that project up and out into space contrasts with the building’s downward movement. Moreover, the exposed concrete canopy that moves around the rest of the building generates an autonomous geometry that is more spatial then material. While the reinforced concrete is used to define space, stone is used to define volumes and the form of the landscape. For example, the dark gray basalt slabs melds in with the shallow pools in the semi-open spaces and with green area in the outdoor space. These water elements that appears in sections of the building act to move the mosque from the physical environment to a more ambient, natural condition in line with the overall focus on material effects. In terms of religious rites the Mosque uses only the basic aspects of Islamic practice. There is no traditional ֖