Natura May- June 2014 - Page 75

mimari tartışmalardan uzaklaştırarak, sadece bu dini mekanın özüne odaklandıklarını ve böylelikle tasarımlarının cami mimarisinin temel meselelerine hitap etmesini hedeflediklerini belirtiyorlar. Bu da yapıya değil, peyzajda malzeme ve saf hacimlere dayalı bir dönüşüme odaklanmaları anlamına geliyor. Bu şekilde yapının ana strüktürü tamamen topografyaya ile bütünleştirilerek saklanıyor. Caminin üst avlusunda yer alan parkı çevreleyen yüksek duvarlar, dış dünyanın kaosuyla cami için hedeflenen sakin atmosfer arasında net bir sınır teşkil ediyor. Camiye ulaşan yoldan fark edilebilen yegane elemanlar yüzeyinde Arapça kaligrafi yer alan minarenin monolitik hacmi ile uzun duvarlar ve parktan uzanan gölgelik... 500 kişi kapasiteli cami, peyzaj, işlenmiş taş ve doğal kayanın bir karışımı olarak içinde bulunduğu arazinin 6 metre içine gömülüyor. Binanın en dikkat çekici özelliği ilk olarak giriş b ;f