Natura May- June 2014 - Page 71

E mre Arolat Architects (EAA) tarafından 2013’de tamamlanan Sancaklar Camisi çağdaş cami mimarisi üzerine Türkiye’de son yıllarda yapılan önemli deneylerden biri. Bu dönemde Sancaklar Camisi ile Hüseyin Bütüner ve Hilmi Güner’in 2006’da Ankara’da yaptıkları Mogan Gölü Camisi ve Erkut Şahinbaş’ın 2008’de yine Ankara’da gerçekleştirdiği Doğramacızade Ali Sami Paşa Camisi gibi ileri tasarımlar ortaya koyan örneklerde tipik olarak görülen unsur, yapının mimari dilini oluşturmak üzere büyük oranda yararlanılan doğal taş işçiliği. Türk tarihine bakıldığında, Selçuk ve Osmanlı dönemlerinde camilerin ana yapı malzemesi olarak doğal taş kullanımı ön plana çıkıyor. Ancak modern dönemde 1987’de Ankara’da yapılan Kocatepe Camisi ve 2012’de İstanbul’da yapılan Mimar Sinan Camisi gibi çoğunlukla Osmanlı cami mimarisinin kopyaları olan camilerde taşın yerini betonarme aldı. Sancaklar Camisi de çağdaş Türk mimarisinde taşın yeniden ortaya çıkışıyla birlikte cami mimarisinde de taşa ve taş işçiliğine dönüşün bir devamı niteliğinde. Emre Arolat Architects’in Sancaklar Camisi tasarımı taş mimarideki bu canlanmanın bir parçası olarak, ‘malzeme morfolojisi’ adını verebileceğimiz bir stratejiyle yapının çeşitli hacimlerini farklılaştırmak Caminin mimarisi kayraktaşı duvarlar ve bazalt zeminlerle binanın temel elemanlarınının morfolojisini ifade ediyor. The architecture consists of walls in stacked slate stone and paving in basalt that clearly articulates the morphology of the building’s basic elements. T he Sancaklar Mosque by Emre Arolat Architects completed in 2013 is one of a number of experiments in contemporary mosque architecture in Turkey in recent years. Typical of the Sancaklar Mosque and other advanced designs seen in new mosques in Turkey in this period such as the Mogan Lake Mosque, 2006 in Ankara by Hüseyin Bütüner and Hilmi Güner or Erkut Şahinbaş’s Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii, 2008, Ankara, is the widespread use of stone masonry to generate the architectural language of the building. Undeniably looking back into Turkish history stone has been the primary building material for mosques dating back to the Seljuk and Ottoman periods. But within the modern era in Turkey stone was replaced by &V