Natura May- June 2014 - Page 55

Zemin Kat Planı/Ground Floor Plan Kesit/Section Mimar/Archıtect: Tabanlıoğlu Mimarlık/ Architects Yer/Locatıon: Muğla-Bodrum, Türkiye/Turkey Yıl/Year: 2012 Program/Programme: Havalimanı ve terminal binası/Airport and terminal building Alan/Area: 100.700 m² (Kullanım alanı/Usable area), 455.000 m² (Arazi alanı/Site area) MALZEME/MATERIAL: Mermer, çelik, brüt beton, alüminyum/Marble, steel, exposed concrete, aluminium Tasarım Ekibi/DesIgn Team: Melkan Gürsel tabanlıoğlu, Murat Tabanlıoğlu, Şeyda Arguner, Ümit Kalpaklı, Erkan Nazlı, Çağman Tepetaş, Sunay Yusuf, Chris Owen (Danışman/Consultant) (Yarışma projesi tasarım ekibi/Competition design team), Melkan Gürsel, Murat Tabanlıoğlu, Murat Cengiz, Umut Köklü, Başak Uysal Ökçün, Cenk Özden, Ayşe Sevig, Seray Öztürk, Selçuk Başkaya, Sibel Akyüz, Sinem Saka, Derin Özken, Korhan Sargıner, Melis Selis, Melih Vahidimarian , Aslin Ersan, Tülin Köri, Selcen Tuncer, Ayşe Yalçın İçyer, Alper Kaynakçı, Taner Berber, Durul Üçer, (Uygulama projesi ekibi/Final project design team) MAYIS - HAZİRAN 2014 / MAY - JUNE 2014 • NATURA 55