Natura May- June 2014 - Page 38

Projeler/Projects: Doha Kesitler/Sections dış çeperin bir ısı süzgeci olarak kullanılmasıyla ısı konforunun sağlanması öngörülmüş. Bu da kullanılacak malzemenin gün içerisinde ısıyı abzorbe edip, gece ısı yayma özelliği ile gerçekleştirilmiş. Öngörülen bu ısı kontrolünü sağlamak için doğal bir kireçtaşı seçilmiş. Dış duvarlar dışında lobi ve tuvalet alanlarında da kullanılan kireçtaşı oldukça dayanıklı olmasıyla da sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. LEED sertifika koşulları çerçevesinde ısı, aydınlatma ve havalandırma oranları belirlenerek tasarlanan yapıda gün ışığından yararlanmak için, her ofis plan şemasına göre açıklıklar farklı tasarlanmış, aynı zamanda direkt gelen güneş ışınlarının bina içerine girmesi engellenmiş. Msheireb Downtown Doha projesi 1C aşaması çevreye duyarlı, sürdürülebilir nitelikleri yüksek, yerel mimariye saygılı bir proje, ancak yayalar için tasarlanmış olmasına rağmen insan ölçeğinden uzak. Projeye ısı yalıtımı ve görsel zenginlik getiren dış duvarda açılan boşluklarla kullanıcı içeriye davet edilse de, ölçeğinin büyüklüğü bu etkiyi zayıflatıyor. Körfez ülkelerinde son dönemlerde gerçekleştirilmeye başlanan eko-kentler, çevreye duyarlı özellikleriyle olumlu bir gelecek vaat ediyor fakat ölçek ve kentlerin dönüşüm gücü konularında hala bir takım eksikliklere sahip olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. 38 NATURA • MAYIS - HAZİRAN 2014 / MAY - JUNE 2014 specified for its durability and to contribute to the overall thermal mass of the building. The stone was also specified in lobby and toilet areas. The initial criteria set out for controlling and filtering natural light according to LEED requirements were incorporated into the design to address all of the conditions by utilizing deep inset windows that will provide ample ambient and reflected light while reducing the amount of direct light to a minimum. When completed Msheireb Downtown Doha 1C will be an environmentally friendly, highly sustainable and respectful of local architecture. As an experiment there are still some issues in these types of projects as viable urban zones as this design and the rest of Msheireb downtown have yet to completely resolve the large scale of the undertaking and human scale designed for pedestrians. Yet these planned eco-cities in the Gulf countries promise a positive future with environmentally friendly features that will eventually resolve the scale and usage issues as new symbols of the power of urban transformation. Mimar/ArchItect: mossessian&partners Yer/LocatIon: Doha Katar/Doha, Qatar Yıl/Year: Tasarım/Design 2013 Program/Programme: Ofis binaları/Office building complex Malzeme/MaterIal: Kireçtaşı/Limestone Alan/Area: 13.000 m²