Natura May- June 2014 - Page 24

Projeler/Projects: Ankara Bey’in kendi tasarım yaklaşımına uygun olarak Osmanlı formlarının tüm bezemelerden arındırılıp soyutlaştırılarak ele alındığını görmek mümkün. Aslında çoğu mimarın ilgi alanı dışında olan mezar tipolojisi için Çinici ve Mennan “Mezar projesinin çözmesi gereken en önemli ikilem, gövdenin yerine simgesel varlığın geçmesi aşamasında ortaya çıkan yüce-ürkünç ikilemi olarak ortaya çıkar. Anı-anıt yerini tasarlarken, hemen hemen aynı anda oluşan yüce-ürkünç ikilisini çözüştürmeyi başarmak için mezarı, tam da o yeri tanımlayan gövdeye ilişkin referanslardan özgürleştirmek gerekir.” diyerek mezar tasarımının düşünsel boyutunu ifade ediyorlar. Kışlalı Mezarı tasarımında da mezar projesinin ayrılmaz antropomorfik referanslarının eritilmesi üzerinde çalışılmış. Dikeyde hareket kazandırılmış anıtsal mezarda, anıt özelliğinden dolayı kişinin isminin yazımından kaçınılmamış. Ancak ismin taşın tam ortasına getirilmesi ile başucunda yükselen taşın yatayda da hareket kazanması sağlanarak algıda bir belirsizlik oluşturulmuş. Taşın kaldırıldığı düzlemde yer alan taş satırların da yatay ve dikey düzlemler arasındaki akis ilişkisini hem hatırlatması hem 24 NATURA • MAYIS - HAZİRAN 2014 / MAY - JUNE 2014 Vaziyet Planı/Site Plan