Natura May- June 2014 - Page 17

Parametrik Girişim Yüzeyleri Profesyonel Kategori Mansiyon Eren Çıracı ve Mevce Çıracı’nın ‘Parametrik Girişim Yüzeyleri’ projesine ilham veren fizik olayı ‘girişim’ bir ortamdaki farklı dalgaların kesişmesiyle ortaya çıkan desenleri tariflemek için kullanılıyor. ‘Girişim’in bir yüzeyin topolojik altyapısını tanımlamak için kullanıldığı projenin hedefi akışkan ortamlarda gözlenen bu fizik olayının katılık, ağırlık ve durağanlıkla özdeşleştirilebileceği doğal taş yüzeylerde oluşturularak taşın algısını değiştirmek, taşı hafiflik ve akışkanlıkla bağdaştırmak... Professional Category, Honorable Mention The project designed by Eren Çıracı and Mevce Çıracı is inspired by the ‘interference’ phenomenon in physics where two waves coherent with each other superpose to form a resultant wave of greater or lower amplitude. The design uses ‘interference’ to define the topological formal structure of a surface, aims to bring this phenomenon observed in fluid forms to natural stone surfaces, thus change the perception of natural stone, bringing fluidity and lightness to a material generally identified with firmness, heaviness and solidity. Dividewall Öğrenci Kategorisi Birincisi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden Hilal Kurt’un ‘Dividewall’ projesi, mermerin mimari algısına genel bir eleştiri... ‘Dividewall’ ile mermere mekan ayrıcı (separatör) işlevi eklenerek bu malzemenin katıağır algısı değiştiriliyor. Hilal Kurt bu tasarımı ile sadece yapı iç-dış duvar veya döşeme alanlarında değil aynı zamanda mekan içine de mermerin yerleşimini tartışmaya açmayı hedefliyor. Student Category First Prize Hilal Kurt, a student of the Architecture Department of Istanbul Technical University has designed ‘Dividewall’ as a critique of the architectural perception of marble. The design features marble as a separator, changing its perception as a solid-heavy material. The designer aims to bring marble indoors from its general use as a facade and surface cladding material. MAYIS - HAZİRAN 2014 / MAY - JUNE 2014 • NATURA 17