Névus 1 2016/2017 Névus 1 2016/2017

Časopis študentov SZŠ Michalovce, šk. rok 2016/2017, 4. ročník č. 1