Vilties Miestas Žurnalas Žurnalas_Vilties_Miestas_2018_V3

Vilties miestas Nr. 3-2018 žurnalas Michael Peart savo paskutiniame laiške rašė: „Savo gyvenime turėjau tris dideles meiles“ Lina Uktverytė: „Kas, jeigu ne mes, kada, jeigu ne dabar“ David Holliday: „...Lietuvoje įvyko kai kas nuostabaus, jaudinamo ir pakilaus“ Nomeda Kazlaus: „Mane įkvepia kiekvienas „...šiame pasaulyje geras, dvasingas, doras žmogus. Tokie, ačiū esu dėka kitų žmonių Dievui, mane supa laiko, darbo ir šilumos, visame pasaulyje“ kuriuos man neatlygintinai „Šv. Pranciškaus vilties miesto“ renginiai dovanoja.“ – Brolis Benediktas 12-asis „Vilties bėgimas“ – 2019 m.  gegužės 19 d. M E T I N I S L E I D I N Y S I E Š K A N T I E S I E M S Į K V Ė P I M O , V I LT I E S I R T I K R U M O S AV O G Y V E N I M E