My first Publication ZBORNIK_literarna_sutaz_2019

Zborník študentských esejí literárnej sút’aže eTwinning “Nepovažujme demokraciu za samozrejmost’” Žilinská univerzita v Žiline, NSS 2019