My first Magazine - Page 26

Endeavor Seçim Süreci: Sürecimize dahil olan her girişimciye benzersiz bir Endeavor yolculuğu sunmayı hedefliyoruz. 195 337 Girişimci Şirket’le tanışıldı. Tanışma Toplantısı: Adayların Endeavor modeline uygunluğu ve seçim kriterlerini sağlayıp sağlamadığına bakılır. 26 Girişimci Şirket’le mentörlük görüşmeleri yapıldı. Mentörlük Görüşmeleri: Adayların Etkin Girişimci potansiyelini artırmalarını amaçlayan, Endeavor ağına mensup kıdemli mentörlerle düzenlenen görüşmeler serisidir. 45 dakikalık görüşmelerin sonucunda geri bildirim paylaşılır. 195 Girişimci Şirket’le 631 saat mentörlük görüşmesi yapılmıştır. 29 Girişimci Şirket YSP’ye katıldı. Yerel Seçim Paneli (YSP): Toplamda altı yerel mentörün oluşturduğu jürinin karşısına çıkan adayların paneller boyunca Uluslararası Seçim Paneli’ne katılmaya hazır olup olmadıkları değerlendirilir. 10 YSP düzenlenmiştir.