My first Magazine

DEUS Kamila Messaoudi II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 6 43-603 Jaworzno kamila.mess@wp.pl WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ… To trzy najważniejsze wartości w życiu każdego z nas. Nadzieja pomaga przetrwać nam trudne i ciężkie chwile w życiu. Dzięki wierze próbujemy zrozumieć to, co trudno nam pojąć. Miłość sprawia, że potrafimy pokochać drugiego człowieka i poświęcić się dla niego. Wszystkie te wartości są tak samo ważne i czynią nasze życie lepszym. Pomagają poznać nam sens ludzkiego istnienia. Świadczą o naszej dojrzałości duchowej i otwartości na Boga. Religia w II Liceum Ogólnokształcącym prowadzona przez panią Agnieszkę Nowak umożliwia uczniom głębsze poznanie powyższych wartości. Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego bardzo chętnie angażuje się w akcje charytatywne i włącza do wspólnych modlitw, aby pogłębić swoją wiarę i polepszyć relacje z Bogiem. „Człowiek najbardziej upodabnia się do Boga wówczas, gdy innym wyświadcza dobrodziejstwa.” — Św. Jan Chryzostom