My first Magazine

 10 совети за подобрување на посветеноста на вработените! Гвинет Ледербароу, стр. 39  Што донесоа измените на Законот за минимална плата? Ангел Димитров, ОРМ стр. 47  Одблиску со г. Рок Жупанчич, Телеком Словеније Компаниите треба да се во чекор со трендовите! стр. 44  Одблиску со г-да Миглена Узунова Цекова, М-ТЕЛ Бугарија Најважно е да ја сакате работата која ја работите! стр. 46