My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 23

BranĢ Kontenjan Aranacak Nitelikler Adayların, aĢağıda gerekmektedir. yer alan Ģartlardan en az birini sağlamaları 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “ĠnĢaat Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak, Isı Yalıtımcı 24 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Yapı Yalıtımcılığı Dalına ĠliĢkin Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından YetkilendirilmiĢ ve Kabul EdilmiĢ KuruluĢlar Tarafından Verilen “Isı Yalıtımcısı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl ÇalıĢmıĢ Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, Adayların, aĢağıda gerekmektedir. yer alan Ģartlardan en az birini sağlamaları 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “ĠnĢaat Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak, Su Yalıtımcı 8 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Yapı Yalıtımcılığı Dalına ĠliĢkin Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından YetkilendirilmiĢ ve Kabul EdilmiĢ KuruluĢlar Tarafından Verilen “Su Yalıtımcısı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl ÇalıĢmıĢ Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, Adayların, aĢağıda gerekmektedir. yer alan Ģartlardan en az birini sağlamaları 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak, Elektrikçi 10 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Elektrik Dalına ĠliĢkin Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 3. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl ÇalıĢmıĢ Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, - 23 -