My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 22

BranĢ Kontenjan Aranacak Nitelikler Adayların, aĢağıda gerekmektedir. yer alan Ģartlardan en az birini sağlamaları 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “AhĢap Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak, 2. Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak, Marangoz 7 3. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen AhĢap Teknolojisi Alanına ĠliĢkin Çıraklık, fKfWW7FKFW7F 9lI&WF6&VvW6P6fRV'FVJƼ;lI&WFKKWVRB&VƗ'FVW6Vw'V'VFRfW 9gV6VL;g&FRV"K8vKJ&KJ"fR'VR&VvVVF&VfRV'FVJƼ;lI&WFKKWVRF,KJ&IKFvW&VVFVF"৖W J&'F&FV&&搧6I,K֖ƒ\IF&KIK&IKƗ6R'F;lI&WFW'V,KK( J&FV6K( WVRJ&FI&fP