My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 21

BranĢ Kontenjan Adayların, aĢağıda gerekmektedir. yer Aranacak Nitelikler alan Ģartlardan en az birini sağlamaları 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “ĠnĢaat Teknolojisi Alanı Veya Makine Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak, Mermerci 7 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen ĠnĢaat Veya Makine Teknolojisi Alanı Seramik, Karo Kaplama veya Yapı Yüzey Kaplama ya da Mermer ĠĢleme Bölümüne ĠliĢkin Çıraklık, Kalfalık veya Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından YetkilendirilmiĢ ve Kabul EdilmiĢ KuruluĢlar Tarafından Verilen “Seramik Karo Kaplamacısı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl ÇalıĢmıĢ Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, Adayların, aĢağıda yer alan Ģartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir. 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “ĠnĢaat Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak, Çatı Ustası 7 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen ĠnĢaat Teknolojisi Alanına ĠliĢkin Çıraklık, Kalfalık veya Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından YetkilendirilmiĢ ve Kabul EdilmiĢ KuruluĢlar Tarafından Verilen “AhĢap Kalıpçı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl ÇalıĢmıĢ Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, Adayların, aĢağıda yer alan Ģartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir. 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “Metal Teknolojisi Alanı” Mezun Olmak, 2. Makine Bölümü veya Metalurji Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak, Metal Doğramacı 11 3. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Metal Doğrama Bölümüne ĠliĢkin Çıraklık, Kalfalık veya Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 4. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından YetkilendirilmiĢ ve Kabul EdilmiĢ KuruluĢlar Tarafından Verilen “Metal Kesimci” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 5. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl ÇalıĢmıĢ Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, - 21 -