My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 20

BranĢ Kontenjan Adayların, aĢağıda gerekmektedir. yer Aranacak Nitelikler alan Ģartlardan en az birini sağlamaları 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “ĠnĢaat Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak, Betonarme Demircisi 20 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen ĠnĢaat Teknolojisi Alanı / Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık / Betonarme Demirciliği Bölümüne ĠliĢkin Ustalık Ya Da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından YetkilendirilmiĢ ve Kabul EdilmiĢ KuruluĢlar Tarafından Verilen “Betonarme Demircisi” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl ÇalıĢmıĢ Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, Adayların, aĢağıda yer alan Ģartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir. 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “ĠnĢaat Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak, ĠnĢaat Kalıpçısı 38 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen ĠnĢaat Teknolojisi Alanı / Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık veya Betonarme Kalıpçılığı Ve Çatıcılık Bölümlerine ĠliĢkin Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından YetkilendirilmiĢ ve Kabul EdilmiĢ KuruluĢlar Tarafından Verilen “AhĢap Kalıpçı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl ÇalıĢmıĢ Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, Adayların, aĢağıda yer alan Ģartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir. 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “ĠnĢaat Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak, Fayansçı 40 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen ĠnĢaat Teknolojisi Alanı / Yapı Yüzey Kaplamacılığı Bölümüne ĠliĢkin Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından YetkilendirilmiĢ ve Kabul EdilmiĢ KuruluĢlar Tarafından Verilen “Seramik Karo Kaplamacısı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak , 4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl ÇalıĢmıĢ Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, - 20 -