My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 17

TABLO-4 MEBS BRANġLI SÖZLEġMELĠ UZMAN ERBAġ ÖN LĠSANS BÖLÜMLERĠ VE LĠSE ALANLARI ĠLE ÇAĞRILMA ÖNCELĠKLERĠ S.Nu. Öğrenim Durumu Bölüm Adı Öncelik Sırası Kontenjan 1 Elektrik-Elektronik ÖN LĠSANS 1 2 Elektronik ÖN LĠSANS 2 3 Elektrik-Elektronik Teknikerliği ÖN LĠSANS 3 4 Elektronik HaberleĢme ÖN LĠSANS 4 5 Elektronik HaberleĢme Teknolojisi ÖN LĠSANS 5 6 Elektronik Teknolojisi ÖN LĠSANS 6 7 Elektrik ÖN LĠSANS 7 8 Elektrik Teknolojisi ÖN LĠSANS 8 9 Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği ÖN LĠSANS 9 10 Bilgisayar Operatörlüğü ÖN LĠSANS 10 11 Bilgisayar Teknolojileri ve BiliĢim sistemleri ÖN LĠSANS 11 12 Bilgisayar Teknolojileri ÖN LĠSANS 12 13 BiliĢim Sistemleri ve Teknolojileri ÖN LĠSANS 13 1.997 14 HaberleĢme ÖN LĠSANS 14 15 HaberleĢme Teknolojisi ÖN LĠSANS 15 16 Elektrikli Cihaz Teknolojisi ÖN LĠSANS 16 17 Bilgisayar Donanımı ÖN LĠSANS 17 18 Bilgisayar ÖN LĠSANS 18 19 Ġnternet ve Ağ Teknolojileri ÖN LĠSANS 19 20 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ÖN LĠSANS 20 21 Bilgi Güvenliği Teknolojisi ÖN LĠSANS 21 22 Bilgisayar Programcılığı ÖN LĠSANS 22 23 BiliĢim Teknolojileri Alanı LĠSE 23 LĠSE 24 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 24 LĠSE 25 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı 25 Seçme Sınavlarına Çağrılma Öncelikleri; * 1'inci öncelik okul bölüm/alan öncelik sırasıdır. Eğer aynı bölümden/alandan mezun iseler; * 2'nci öncelik yaĢı daha büyük olandır yani doğum tarihi küçük olan önceliklidir. Eğer aynı gün doğmuĢlarsa; * 3'üncü öncelik mezuniyet tarihidir. Daha eski olan önceliklidir. - 17 -