My first Magazine 10 Riskler

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ RİSKLİ BİRİMLER, OLASILIK VE ETKİ DÜZEYİ Riskler : Kurum / organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak riskli alanların belirlenmesi ve alınacak önlemler değerlendirilir. SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ isk No Riskli Birimler Ve Görevler Olasılık/ Etki Çok Yüksek Risk Çok Yüksek Risk Çok Yüksek Risk 01 Fotokopi-Baskı 02 Taşınır Mal Depoları 03 Arşiv 04 Kalorifer Dairesi Çok Yüksek Risk 05 Laboratuarlar Çok Yüksek Risk 06 Kamera Kontrol Odası 07 Jeneratör ve Trafo Merkezi 08 Telefon santrali ve Kesintisiz Güç kaynakları Çok Yüksek Risk Çok Yüksek Risk Çok Yüksek Risk 09 Yazı İşleri Birimi Orta Risk 10 11 12 13 Risklerin Azaltılması İçin Alınabilecek Önlemler Çıktı Görevliler İsmail ÖZEKEN Sürekli denetlenecek Güvenlik kamerasıyla izlenecek, kayıtları tutulacak Birim çalışanları güvenilir ve temiz sicilli olanlardan seçilecek. Yetkisiz kişilerin birime girmesi ve cihazları kullanması önlenecek. Makinelerin periyodik bakımı aksatılmayacak. Dış tehlikelere karşı anahtar, kapı ve pencere güvenliği sağlanacak Gizlilik ve sadakat duygusu öne çıkarılacak Süreli yazılar süresi içinde ilgili birimlere gönderilecek Sürekli denetlenecek Görevli seçimine özen gösterilecek Tahakkuk Birimi Orta Risk Tehlikelere karşı güvenlik önlemleri alınacak Dekan Orta Risk Sekreterliği Görevin gerektirdiği gizliliğe özen gösterilecek Taşınır Kayıt Orta Risk Kontrol Yetkilisi n trol Birimi Hizmette kullanılacak makinelerin bakımları aksatılmayacak Veriler yedeklenecek Belge akışı usulüne uygun yapılacak Derslikler ve İşlemler organizasyon yapısına uygun Orta Risk Salonlar yürütülecek Melahat DADAŞ Kayıtlar, Raporlar, Tutanaklar, Tamimler, Sözleşmeler, Yerinde tespit, Süreli yazılar çizelgesi İsmail ÖZEKEN Melahat DADAŞ İbrahim ATILKAN Ayfer KÖMÜR Güvenlik Melahat DADAŞ İsmail ÖZEKEN Melahat DADAŞ Kayıtlar Raporlar Tutanaklar Sözleşmeler Yerinde tespit Melahat DADAŞ Melahat DADAŞ Ayfer KÖMÜR