Muzikoterapie listopad 2015

Muzikoterapie

Title

Photo by shoothead

časopis z oboru muzikoterapie a příbuzných oborů

Číslo 1/ listopad 2015

www.mi-cr.cz

Vydává Muzikoterapeutický institut ČR

Muzikoterapie

Title

Photo by shoothead

časopis z oboru muzikoterapie a příbuzných oborů

Číslo 1/ listopad 2015

www.mi-cr.cz

Vydává Muzikoterapeutický institut ČR

ISSN 2464-5761