Muzikoterapie listopad 2015 - Page 9

Také ČR je členem EMTC. V roce 2009 vstoupila dnes již neexistující Česká asociace muzikoterapie a dramaterapie (zkr. ČAMAD), která se v roce 2012 fúzovala s Českou asociací muzikoterapie, čímž vznikla Muzikoterapeutická asociace České republiky (zkr. CZMTA). V roce 2010 vstoupila do EMTC také Muzikoterapeutická sekce Moravské asociace uměleckých terapii (zkr. MAUT). Na setkání zástupců tří asociací v Praze byl zvolen první zástupce ČR – Markéta Gerlichová, která tuto funkci vykonává do současnosti.

Mezi nejvýznamnější činnosti EMTC patří pořádání profesní Evropské muzikoterapeutické konference. Konference probíhá jednou za tři roky v různých evropských městech.

Příští, v pořadí již desátá, nese titul

Symfonie dialogů a uskuteční se v roce 2016 ve Vídni

(viz www.emtc2016.at).

Zdroje:

De Backer, J., Nőcker-Ribaupierre, M., Sutton, J. 2014. Music Therapy in Europe: The Identity and Professionalisation of European Music Therapy, with an Owerview and History of the European Music Therapy Conferderation. In De Backer, J., Sutton, J. (Eds.). The Music in Music Therapy: Psychodynamic Music Therapy in Europe: Clinical, Theoretical and Research Approaches. London: Jessica Kingsley Publishers. s. 24- 37.

EMTC. 2011-2015a. The European Music Therapy Conferderation. Online. Staženo dne 3. 11. 2015. Dostupné na: http://emtc-eu.com/

EMTC. 2011-2015b. Statutes. Online. Staženo dne 3. 11. 2015. Dostupné na: http://emtc-eu.com/statues/uk/

EMTC. 2011-2015c. Ethical Code. Online. Staženo dne 3. 11. 2015. Dostupné na: http://emtc-eu.com/ethical-code/

EMTC. 2013. The European Music Therapy Conferderation: Poster, august 2013. Online. Staženo dne 3. 11. 2015. Dostupné na: http://emtc-eu.com/downloads/

Kantor, J., Lipský, M., Weber, J. a kol. 2009. Základy muzikoterapie. Praha: Grada.

Service Public Fédéral Belge, 2013. AISBL. Online. Staženo dne 3. 11. 2015. Dostupné na: http://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/associations_et_fondations/aisbl/

Wigram, T., Pedersen, I., N., Bonde, L., O. 2002. A Comprehensive Guide to Music Therapy: Theory, Clinical Practice, Research and Training. London: Jessika Kingsley Publishers.

Mgr. Zuzana Vlachová

9

dokončuje doktorát na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně s tématem "Muzikoterapeutické intervence u dětí s autismem", což je oblast, ve které aplikuje improvizační muzikoterapii s inspirací v Modelu Benenzon.

Foto Z. Vlachová